Projekt Uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XV / 381 / 20