Stanowisko MKiŚ ws. składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich przekazanych w zarząd

blank

Stanowisko Sekretarza Stanu w MKIŚ p. Edwarda Siarki (wyrażone w piśmie DLŁ-WŁ.011.66.2021.HH z dnia 28 grudnia 2021 r.) ws. składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich przekazanych w zarząd:

„Jednocześnie wyjaśniam, w związku z pojawiającymi się w tym zakresie wątpliwościami, iż określony w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców termin składania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich odnosi się wyłącznie do obwodów łowieckich, które są aktualnie wydzierżawiane.

Tym samym nie jest możliwe skuteczne złożenie w ww. terminie (do 31 stycznia 2022 r.) wniosku o wydzierżawienie obwodu łowieckiego, który aktualnie pozostaje w zarządzie na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw środowiska, wydanej na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.).

Złożenie wniosku o wydzierżawienie obwodu łowieckiego, będącego Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny, możliwe będzie w terminie określonym § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia dopiero po wygaśnięciu decyzji o wyłączeniu obwodu łowieckiego z wydzierżawiania i przekazania go w zarząd”.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp